REALIZACJA STRONY WWW

STRONA DLA inwestycji w Gdańsku
Solmarina Dekpol s.a.

Wyzwanie

Stworzyć stronę internetową, która odda prestiżowych charakter inwestycji
i pozwoli w wygodny sposób przeglądać dostępne apartamenty.

Rozwiązanie
Stworzyliśmy stronę, która pozwala na przeglądanie dostępnych apartamentów w formie interaktywnych map osiedla i budynku. Strona pobiera dane do dostępnych apartamentach z systemu CRM klienta i wyświetla odpowiednie, zawsze aktualne informacje.
FUNKCJONALNOŚCI,
z których skorzystaliśmy
MAPOWANIE LOKALI
FILTROWANIE I WYSZUKIWANIE
INDYWIDUALNIE RYSOWANA MAPA