REALIZACJA STRONY WWW

strona dla placówki
medycznej medpharma

Wyzwanie

Stworzyć stronę internetową zintegrowaną z portalem pacjenta. Umożliwiającą sprawne wyszukiwanie badań oraz lekarzy.

Rozwiązanie
Na stronie internetowej zastosowaliśmy wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukiwanie lekarza lub badania. Uspójniliśmy konstrukcję podstron zabiegów, aby ułatwić zarządzanie bazą danych zabiegów, móc sprawnie dodawać kolejne, a użytkownikowi ułatwić poruszanie się pomiędzy różnymi typami zabiegów.

Zależało nam na tym, aby strona sprawiała wrażenie bardzo prostej mimo, iż składa się z blisko 60 podstron.

FUNKCJONALNOŚCI,
z których skorzystaliśmy
integracja z portalem pacjenta
wyszukiwanie badań