REALIZACJA STRONY WWW

STRONA INTERNETOWA DLA UCZELNI
- CARIBBEAN MEDICAL UNIVERSITY

Wyzwanie

Zdobyć więcej nowych studentów
na Caribbean Medical University.

Rozwiązanie
Usprawniliśmy proces aplikowania studentów w Internecie, dzięki narzędziom online. Wykonaliśmy sesje zdjęciowe
oraz video, zaprojektowaliśmy nową stronę oraz szereg kreacji kampanii. Wykonaliśmy platformę do edukacji online
kierunku Premed.

Kluczowym elementem strony jest
formularz aplikacyjny dla studentów.

Dzięki analizie nagrań odwiedzin użytkowników zlokalizowaliśmy pytania, które sprawiały trudność i powodowały, że student miał problem ze złożeniem aplikacji na uczelnię. Dzięki usprawnieniom UX skróciliśmy czas wypełniania formularza z 25 minut do 3,5 minuty.
FUNKCJONALNOŚCI,
z których skorzystaliśmy
strona PLATFORMy DO EDUKACJI ONLINE
PLATFORMA DO EDUKACJI ONLINE