Pomagamy zwiększyć liczbę studentów w CMU

W Caribbean Medical University zrobiliśmy totalną rewolucję zaczynając od strony internetowej, jej pozycjonowania, wdrożenia marketing automation, aż po system informatyczny do zarządzania wszystkimi obszarami życia uczelni.

Inet

Stworzyliśmy system, który umożliwia administracji uczelni zarządzać bazą studentów, kontrolować proces rekrutacji na wszystkich etapach oraz sprawować nadzór nad płatnościami.

MyCMU

Dla studentów CMU zbudowaliśmy system, który pozwala im zarówno z poziomu komputera jak i telefonu sprawdzić informacje na temat swoich ocen, płatności, akademików czy praktyk studenckich.

Strona internetowa

Identyfikacja wizualna

Odświeżenie wizerunku

By uzyskać najwyższy poziom realizacji, wzieliśmy na warsztat znak graficzny uczelni.

Musieliśmy pracować z wielką ostrożnością, poniweaż pracując ze znakiem tak dużego przedswięzięcia, zbyt szybkie i radykalne odejście od rozpoznawalnej formy, może wprowadzić w błąd potencjalnych odbiorców.

Poprawa czytelności

W związku z tym, że znak w swojej formie jest dosyć skomplikowany, przygotowaliśmy warianty kolorystyczne i uproszczone znaku tak by był  czytelny w szerszym spektrum.