E-commerce
Integracja z Baselinker
Realizacja strony www

Strona internetowa i sklep online

Klient: Polskie Północne Pierze i Puch
PPPP
Wyzwanie:
Stworzyć koncepcję połączenia strony www o charakterze B2B oraz sklep online z produktami z puchu i pierza. Pokazać korzyści puchu i pierza w stosunku do innych rodzajów wypełnień.
Rozwiązanie:

Ze względu na to, że jesteśmy autoryzowaną przez PARP instytucją otoczenia biznesu projekt mogliśmy zrealizowaćw ramach programu Spektrum. W ramach usługi doradczej opracowaliśmy koncepcję strony www skierowanej do klienta B2B oraz sklep internetowy (B2C) zintegrowany z systemem magazynowym klienta.

PPPP
Efektem prac stał się też delikatny rebranding marki (uproszczenie znaku) oraz utworzenie strategii komunikacji do klienta B2B w tym opracowanie treści do strony.
PPPP
PPPP
Klimat strony oprócz kolorystyki, typografii i indywidualnej ikonografii tworzą również zdjęcia przedstawiające etapy ręcznej produkcji.
PPPP
PPPP
PPPP
PPPP
PPPP
PPPP
PPPP
PPPP