Integracja z systemem CRM
Realizacja strony www

Strona internetowa dla uczelni

Klient: Caribbean Medical University
CMU
Wyzwanie:
Zdobyć więcej nowych studentów na Caribbean Medical University.
Rozwiązanie

Usprawniliśmy proces aplikowania studentów w Internecie dzięki narzędziom online. Wykonaliśmy sesje zdjęciowe oraz video, zaprojektowaliśmy nową stronę oraz szereg kreacji kampanii. Wykonaliśmy platformę do edukacji online kierunku Premed.

Zobacz wideo
Kluczowym elementem strony jest formularz
aplikacyjny dla studentów.
Dzięki analizie nagrań odwiedzin użytkowników zlokalizowaliśmy pytania, które sprawiały trudność i powodowały, że student miał problem ze złożeniem aplikacji na uczelnię. Dzięki usprawnieniom UX skróciliśmy czas wypełniania formularza z 25 minut do 3,5 minuty.
CMU
Od 2018 roku w ramach tego projektu budujemy strategię marketingową, prowadzimy kampanie online, nagrywamy video, robimy sesje zdjęciowe i tworzymy narzędzia online wspierające pracę uczelni.
CMU
CMU
CMU
CMU
CMU
CMU
CMU
CMU
CMU